Montáž okien a dverí


Ani kvalitné plastové okno neprinesie očakávaný výsledok, ak nebude dodržaný presný technologický postup pri jeho montáži. Montáž by mal vykonávať vyškolený montážnik, ktorý okrem správneho namontovania okien aj správne nastaví všetky krídla aby správne fungovali. Veľmi dôležité je aj správne zameranie okien, aby bola správne určená medzera na dilatáciu a taktiež aby sa zbytočne nemusel otvor zväčšovať alebo zmenšovať.

 

Držitelia certifikátu:  100% POCTIVÁ MONTÁŽ